Zdraví

Kategorie

Zdraví

Hodně zdraví. To je ta fráze, kterou obvykle používáme při oslavách narozenin nebo svátků. Uvědomujeme si vůbec, co se pod těmi slovy skrývá? Nebo je to pro nás jen vžitá fráze, bez které by se gratulace neobešla? Rozeberme si to slovo zdraví. Znamená to fyzickou i psychickou pohodu. Radost z toho, že vše funguje tak, jak má. Je opravdu zdraví to nejdůležitější co máme? Nejspíš ano. A bohužel není samozřejmostí.

Zdraví

Co je to vlastně zdraví a dá se přesně definovat? A hlavně, dá se ho v dnešní době dosáhnout? Máme pocit, že je kolem nás tolik nemoci a bolesti, že už jejich výskyt bereme jako samozřejmost? Však máme lékaře, oni se o nás postarají. Opravdu? Co to tedy znamená být zdravý?

Zdraví je v lidském životě skutečnou hodnotou. Dříve nebo později se každý z nás bude zamýšlet nad významem zdraví ve svém životě. Budeme je hodnotit z pohledu našich životních hodnot, našich priorit. Jistě bude zajímavé sledovat toto hodnocení z pohledu člověka mladého, relativně zdravého na jedné straně, na druhé straně z pohledu člověka nemocného.

Pokud je člověk zdravý (nic jej nebolí), zcela automaticky hodnota zdraví padá dolů. Proč? Vždyť zdraví máme jen jedno a na celý život! Naopak člověk nemocný jeho hodnotu řadí na první místo ve svých prioritách. I zde platí stará pravda: "člověk si začíná věcí a hodnot vážit tehdy, když je nemá, či když je začíná ztrácet!"

Myslete na své zdraví i když vás nic nebolí. Vždyť zdraví je zcela reálnou hodnotou od které se odvíjí celý náš život!! Jedině zdravý člověk v dobré kondici může žít naplno. Odpovězte si prosím pravdivě na následující otázky:

Jakou má zdraví pro nás hodnotu?

Na jakém stupni našeho žebrícku hodnot stojí?

Na jakém stupni stojí když ho máme a jak vysoko vystoupá, když se nám zacíná vytrácet...?

a zkuste přemýšlet nad svými odpověďmi.

Zdraví a výživa

Velmi často slýcháme, že podstatným faktorem, který ovlivňuje nás a naše zdraví je strava! Jak by také ne? Jíme denně (někteří dokonce několikrát ,jiní stále...) a složky toho, co konzumujeme vyživují naše buňky. Všechny! Lze poměrně přesně zjistit, kolik potravy sníme za jeden rok, deset let, za celý život. Jsou to desítky tun!! Je možné, že by složení naší stravy nemělo význam? Jisté je, že začínáme intenzivně doplácet na to, co se sebou děláme špatně sami, i na to, co s námi dělají špatně jiní!

A co děláme špatně sami?

Podceňujeme význam zdraví. Honíme se za věcmi, které pro nás nejsou nezbytné. Myslete sami na sebe - na své zdraví! Copak je něco důležitějšího?! Bojíme se informací, bojíme se v nich najít řád, bojíme se pohlédnout na své stravovací zvyklosti. (Nebojme se, horší už to být nemůže).

Co s námi dělají špatně jiní?

Např. zemědělsko-potravinářský komplex: přechemizovené suroviny, hormonální maso obohacené o antibiotika a další zajímavosti, zdravotně závadný způsob zpracování, uchovávání čí konzervace potravin, neetická a zavádějící reklama atd atd atd. Nemějme , prosím , iluze, že vše co je nám různými způsoby nabízeno ke konzumaci ,je pro náš organismus prospěšné! Můžeme klidně vycházet z toho, že pokud zodpovědnost za své zdraví, nepřevezmeme na sebe, nikdo jiný to neudělá. Ovšem veškeré následky poneseme my sami. Každý z nás! Začněme co nejdříve pečovat sami o sebe!

Každý je zodpovědný za své zdraví

To je základní a jasné pravidlo. Je to skoro zákon. Rádi přesouváme tuto odpovědnost na lékaře a zdravotnictví. Není to správné, odpovědné ani rozumné řízení. Pokud chceme mít zdravý život a pevné a dokonalé zdraví, musíme udělat vše, aby to tak bylo. Musíme to udělat sami a nepřenášet odpovědnost na jiných.

Hledání rovnováhy, nebo jak být přítelem vlastního zdraví

Často máme tendenci nechat se strhnout nově objevenou dietou či jiným zdravotním doporučením. Pokud se nedostaví požadovaný výsledek a objeví se problémy, náš experiment ukončíme příliš rychle a daný směr zavrhneme jako neperspektivní. Pokud se naopak zpočátku cítíme lépe, utvrdíme se v správnosti tohoto směrování, a nenecháme si to ničím vymluvit, i když po pár týdnech opadne první nadšení a prvotní nával energie se nám už nedaří zopakovat.

Našemu zdraví bychom přitom posloužily daleko lépe, kdybychom všechny vylepšení životosprávy zaváděly postupně, umírněně, a nechávali si prostor na pozorování reakcí našeho organismu. Naučili bychom se tak lépe poznat sám sebe, zjistili bychom, co nám prospívá a co dříve škodí. Naučili bychom se hledat tělesnou i duševní rovnováhu. Právě rovnováha je nezbytným předpokladem trvalého, pevného zdraví. Jediný, komu na Vašem zdraví záleží natolik, abyste mu věnovali tolik času, kolik si zaslouží jste Vy sami. Nezbavujte se odpovědnosti za své zdraví, Nenahrávejte ho nekriticky do rukou jiných, ať mají jakýkoliv počet titulů před jménem nebo za jménem. Čtěte knihy, analyzujte, vytvářejte si vlastní názor. Nechávejte si prostor pro pochybnosti.

Zdraví a stárnutí

Zdraví má ve stáří rozhodující postavení.

Nevíme si představit klidné a plnohodnotné stáří bez zdraví. Zdraví je předpokladem dlouhého a kvalitního života. Předpokladem aktivní a plnohodnotné stáří. Ztráta zdraví znamená ztrátu klidu a radosti ze života. Život bez zdraví se mění na každodenní zápas. S nemocemi, čekáním u lékaře, vysokými náklady na léčbu a souvisejícími omezeními. Pěkné a radostné stáří může být naplněna klidem, radostí a aktivitou.

Začněme s optimismem!

Potěšení a radost dávají životu úplně jiný rozměr. Optimismus pomáhá a dodává energii. Je to podmínka šťastného života, ale i podmínka úspěšné léčby v případě onemocnění. Optimismus pomáhá překonávat těžkosti a překážky. Optimismus je těsně spojen se smíchem. Smích, humor a dobrá nálada prodlužují život. Smích podporuje vylučování hormonů štěstí a posiluje imunitní systém a tím i naše zdraví. Brzdí tvorbu stresových hormonů. Smích je nakažlivý, přenáší se na okolí. Veselý člověk přináší dobrou náladu. Bývá výborný společník. Ve společnosti vítán a oblíbený. Základní potřebou člověka je naplněný život spojen s pocitem vnitřní spokojenosti a důstojnosti. S tím souvisí způsob myšlení, emocionální prožívání a vnitřní rovnováha. To jsou významné předpoklady pro zdravý život ve stáří. Starý člověk by měl mít dost rozumu a zkušeností, aby se vyhýbal zbytečným stresem. Měl by se vyhýbat konfliktům a zátěžovým situacím. Měl by se vyhýbat negativisté, kteří řádí v jeho okolí. Od nich nic dobrého nehrozí. Jen prázdné řeči a katastrofické scénáře. To nikoho neposunulo dopředu. Nikomu nepřineslo optimismus, ani pocit spokojenosti. Naopak. Ten, kdo se správně stravuje, kdo má dostatek spánku a pohybu, kdo se vyhýbá se stresem a negativním civilizačním vlivům, ten má všechny předpoklady pro dobré duševní zdraví.

Každopádně si musíme uvědomovat, že zdraví není samozřejmostí. S životem "dostaneme jeden velký balíček s nápisem „zdraví" na celý náš život a je jen na nás, jak se o něj budeme starat.


waiting...