Poznámky k ochraně údajů

Obsah

1 Zodpovídáme za Vaše údaje
2 Jak jsou chráněny Vaše údaje?
3 Osoba odpovědná za ochranu údajů
4 Co jsou povinné údaje nebo povinná pole?
5 Proč zpracováváme Vaše údaje?
5.1 Dotazy
5.2 Zajištění kvality
5.3 Osobní zákaznický účet
5.4.1 Zahájení a zpracování zakázky 5.4.2 Žádosti o katalog 5.5 Poskytovatelé platebních služeb
5.6 Ověřování bonity
5.7 Reklama
5.7.1 E-mailová reklama/odesílání informačních bulletinů
5.7.2 Telemarketing
5.7.3 Reklama zasílaná poštou a analýzy zákazníků
5.7.4 Dotazování zákazníků za účelem zjištění jejich spokojenosti
5.7.5 Výherní hry
5.7.6 Dokumentace souhlasů
5.7.7 Doba archivace údajů při reklamě
5.7.8 Změna účelu
5.8 Online zájem o pracovní pozici
5.9 Prodloužené lhůty archivace
6 Právo na vznesení námitky a právo na zrušení
6.1 Právo na vznesení námitky
6.2 Právo na zrušení
6.3 Adresát pro vznesení námitky a zrušení
7 Jaká práva máte?
7.1 Právo na potvrzení a informace
7.2 Právo na aktualizaci
7.3 Právo na smazání (právo na zapomenutí)
7.3.1 Předpoklady smazání
7.3.2 Rozšířené právo na zapomenutí
7.3.3 Výjimky z vymazání
7.4 Právo na omezení zpracování
7.5 Právo na přenositelnost údajů
7.6 Uplatnění Vašich práv
8 Co jsou cookies a k čemu se používají?
8.1 Cookies
9 Protokolování

1 Zodpovídáme za Vaše údaje

Ochrana a bezpečnost Vašich osobních údajů pro nás mají maximální význam. Abyste mohli mít u nás z ochrany údajů bezpečnější pocit, probíhá zpracování Vašich osobních údajů za nejpřísnějšího dodržování zákonných předpisů. Osobní údaje jsou data, která Vás mohou identifikovat nebo jsou identifikovatelná. Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nám to dovolují legislativní předpisy nebo k tomu máme Vaše svolení.

My, to je Mail Order Finance GmbH, - organizační složka, Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2 a naši poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají Vaše údaje pro níže uvedené účely (dále: KLiNGEL nebo my).
K našim poskytovatelům služeb patří např. tiskárny, rozesilatelé dopisů, call centra, poskytovatelé adres, internetový poskytovatelé, výpočetní centra a poskytovatelé plateb. Vedle výše uvedené poštovní adresy nás zastihnete také na e-mailu service@klingel.cz.

Je pro nás důležité, abyste se z následujících pokynů kdykoliv mohli dozvědět, jaké osobní údaje jsou během návštěvy naší webové stránky a při požadování našich služeb a nabídek pořizovány a jak se poté zpracovávají.

2 Jak jsou chráněny Vaše údaje?

Realizujeme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před manipulací, ztrátou, narušením nebo je chráníme proti přístupu neoprávněných osob a zajišťujeme ochranu Vašich práv a dodržování aplikovaných ustanovení EU a České republiky. (čl. 32 GDPR).

Učiněná opatření mají zajistit důvěrnost a integritu Vašich údajů, a rovněž trvale zajistit disponibilnost a aplikovatelnost systémů a služeb při zpracování Vašich dat. Kromě disponibilnosti údajů a přístupu k nim mají také rychle být schopny obnovy při fyzické nebo technické mimořádné události.
K našim bezpečnostním opatřením patří také šifrování Vašich údajů. Při přenosu Vašich údajů k nám je používáno šifrování prostřednictvím Transport Layer Security (TLSv1.2, RSA2048 bit), vždy podle použitého prohlížeče.
Všechny informace, které zadáte online, jsou technicky zašifrovány a teprve poté přenášeny. Takto do těchto informací nemůže v žádném časovém okamžiku nahlížet neoprávněná třetí osoba.

Naše zpracování údajů a naše bezpečnostní opatření jsou průběžně inovována způsobem, který odpovídá technologickému vývoji.

Naši zaměstnanci jsou samozřejmě zavázáni písemně k mlčenlivosti a dodržování požadavků na legislativní ochranu údajů.

3 Osoba odpovědná za ochranu údajů

Pokud máte dotaz k ochraně údajů nebo bezpečnosti údajů, kontaktujte náš subjekt pověřený ochranou údajů na e-mailu ochrana.udaju@klingel.cz nebo poštou na Mail Order Finance GmbH, o. s. , Depo Brno 71 , P.O.BOX 1111, Heršpická 875/6A, 600 10 Brno.

4 Co jsou povinné údaje nebo povinná pole?

Pokud jsou v rámci zadávání určitá datová pole označena jako povinné údaje nebo povinná pole a/nebo jsou označena hvězdičkou (*) , je sdělení těchto údajů buď legislativně nebo smluvně předepsané, nebo tyto údaje požadujeme pro uzavření smlouvy, požadované služby nebo k uvedenému účelu. Zadání těchto údajů je samozřejmě na Vašem uvážení, i v případě povinných údajů. Neuvedení může mít za důsledek, že smlouva námi nebude splněna, příp. nebude dodána požadovaná služba nebo nebude dosaženo uvedeného účelu.

5 Proč zpracováváme Vaše údaje?

5.1 Dotazy

Spojíte-li se s námi prostřednictvím našich možností ke kontaktování (např. e-mailem, kontaktním formulářem, prostřednictvím hodnocení služeb a produktů), ukládáme Vaše jméno a kontaktní údaje (e-mailovou adresu a/nebo číslo zákazníka), a rovněž obsah Vašeho sdělení. Údaje jsou použity k tomu, abych zpracovali předmět Vašeho sdělení a komunikovali s Vámi. Vaši e-mailovou adresu použijeme, abychom mohli odpovědět na Váš e-mail (legislativní podklad v čl. 6 odst. 1a a b GDPR). Při dotazech na konkrétní objednávky nebo pokud s Vámi jednáme osobně, vyžadujeme Vaše opravdové jméno. U ostatních dotazů můžete také uvést pseudonym. Je-li předmět Vašeho sdělení finálně vyřízen a nevzniknou-li žádné další povinnosti uložení údajů, jsou údaje opět vymazány.

Pro telefonické dotazy využíváme vedle vlastních zaměstnanců k podpoře naší komunikace také poskytovatele služeb, kteří Váš telefonát přijmou a zpracují Vaši žádost (srov. čís. 5.2). Tyto poskytovatele služeb jsme způsobem, který odpovídá legislativním zadáním, smluvně zavázali k dodržování zákonných předpisů na ochranu údajů.

5.2 Zajištění kvality

Navíc využíváme Vaše údaje k tomu, abychom zabezpečili kvalitu dodavatelů služeb a interních zaměstnanců, kteří pracují jako podpora v rámci komunikace se zákazníky. Zde jsou reálná zákaznická data a případy používány za účelem provedení testování. Využíváme tak např. Vaši kartu objednávek, které k nám dorazily, abychom je v rámci telefonického hovoru telefonicky zpracovávali. Toto testování přitom simuluje hovor se zákazníkem. Tento způsob zpracování údajů opíráme o náš oprávněný zájem na zabezpečení kvality zpracování telefonických žádostí našich zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Tento druh využívání údajů můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odmítnout. Detaily k Vašemu právu na odmítnutí - viz 6.1.

5.3 Osobní zákaznický účet

Požadovaná registrační data zpracováváme za účelem zřízení a využívání Vašeho zákaznického účtu, díky kterému si můžete např. vyvolat stav dodání Vašich objednávek, stornovat položku nebo zkontrolovat příchod Vašich plateb k nám. Přístup k Vašemu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. Se svými přístupovými údaji zacházejte důvěrně.
Pokud už účet nechcete dále využívat, může online přístup během 4 týdnů vymazat. Za tímto účelem nám prosím zašlete zprávu na ochrana.udaju@klingel.cz. Máte možnost svůj zákaznický účet kdykoliv vymazat. Dbejte prosím ovšem na to, že současně neproběhne vymazání dat, do kterých lze v rámci zákaznického účtu nahlížet, pokud jste u nás již jednou provedli objednávku. Smazání Vašich dat proběhne pak automaticky po uplynutí doby povinného uložení z hlediska platné obchodní a daňové legislativy. Právní pozadí pro toto další zpracování údajů je uvedeno v čl. 6 odst. 1c a f GDPR.

5.4.1 Zahájení a zpracování zakázky

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší objednávkou, zpracováváme za účelem předsmluvní prohlídky, zpracování smlouvy a případného následného zpracování záruky nebo ručení (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Vaši e-mailovou adresu používáme také k tomu, abychom vás informovali o stavu objednávky. Kromě toho vaši e-mailovou adresu předáváme našemu poskytovateli přepravních služeb, aby vám mohl zaslat informace o sledování zásilky. Pokud si objednáte zboží, které má být doručeno dopravcem, předáme dopravci také vaše telefonní číslo s údaji o objednávce. Dopravce si s vámi poté může domluvit termín, kdy vám zásilku doručí. Právním základem pro předání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

Abychom zajistili, že se k vám zboží dostane rychle, necháváme si je často zaslat přímo od výrobce nebo velkoobchodu či kolektivního skladu (tzv. dropshipping) a předáváme vaše adresní údaje pro zásilku. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

Vaše údaje vztahující se k objednávce a související dokumenty (např. obchodní dopisy, faktury) uchováváme po dobu šesti, resp. deseti let po dokončení objednávky v souladu s právními požadavky (čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO ve spojení s §§ 257 odst. 4 HGB, 147 odst. 3 AO). Informace z vašich objednávek zpracováváme také pro účely poštovní reklamy a analýzy zákazníků (viz níže 5.8.3.).

5.4.2 Žádosti o katalog

Pokud si u nás vyžádáte katalog, zpracováváme vaše osobní údaje nejprve za účelem zpracování žádostí o katalog a za účelem doručení, čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Údaje z vašich žádostí o katalog zpracováváme také pro další poštovní reklamu a analýzy zákazníků (viz níže 5.8.3.), čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

V souladu se zákonnými požadavky uchováváme vaše údaje relevantní k žádostem o katalog po dobu šesti, resp. deseti let od ukončení žádosti o katalog v souladu s právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO ve spojení s §§ 257 odst. 4 HGB, 147 odst. 3 AO).

5.5 Poskytovatelé platebních služeb

Využíváme poskytovatele platebních služeb, abychom Vám umožnili platit co možná nejvíce způsoby plateb, které jsou co nejbezpečnější. Poskytovatelé platebních služeb obdrží, pokud u nás jsou k dispozici a pokud tam již Vámi na základě registrace nebo v průběhu procesu platby nebyla uložena, následná data - vždy podle Vámi požadovaného způsobu realizace platby a za účelem prověření a poskytnutí:

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, dodací adresu, fakturační adresu, zákaznické číslo, objednací číslo, sumu k platbě.

Tyto údaje sdělujeme - vždy podle toho, jaký druh platby jste si během procesu objednávky vybrali - následujícím poskytovatelům platebních služeb:

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. - 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk (Lucembursko)
  • Při platbě prostřednictvím PayPal neobdržíme údaje o Vašem kontu nebo kreditní kartě. Ty máte uloženy u PayPal. My obdržíme pouze e-mailovou adresu PayPal. Jinak probíhá zadávání dat u PayPal podle jejich bezpečnostních pravidel.
  • Computertop je náš poskytovatel platebních služeb a jde o rozhraní k našim kreditním kartám Aquirer Concardis a PayPal.
 • Concardis GmbH, Helfmann-Park , 65760 Eschborn, Německo
 • Computop GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Německo
  Údaje, které předáváme, jsou přenášeny šifrovaně. Také údaje k platebním prostředkům a údaje k platbám jsou šifrovány a přenášeny přes odpovídající rozhraní. Při tomto procesu nevyžadujeme žádnou znalost Vašich platebních údajů.
 • Při převodu z Concardisu k nám jsou zpracovávána následující data:
  • Při nákupu na kreditní kartu => číslo zákazníka
  • Při využití PayPal => ID transakce
 • Při převodech přímo od zákazníka k nám:
  • Účel převodu, IBAN, údaje objednavatele

5.6 Ověřování bonity

V rámci tohoto smluvního poměru získané osobní údaje o žádosti, provedení a ukončení tohoto obchodního vztahu, stejně jako data o nestandardním či podvodném chování, předáváme CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 Mnichov.

Tato sdělení mají právní podklad v čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b a písm. f nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Výměna dat se společností CRIF Bürgel GmbH slouží také ke splnění zákonných povinností o provádění prověřování kredibility.

Společnost CRIF Bürgel GmbH zpracovává pořízená data a používá je také k účelům vytváření profilu (scoring), aby svým smluvním partnerům v rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku, příp. v dalších třetích zemích (pokud k nim existuje výnos Evropské komise o srovnatelnosti) podala informace mimo jiné o posouzení kredibility fyzických osob. Bližší informace k činnosti CRIF Bürgel GmbH můžete nalézt v jejich informačním věstníku nebo online na www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

5.7 Reklama

5.7.1 E-mailová reklama/odesílání informačních bulletinů

S vaším souhlasem, který lze kdykoli odvolat, vám zašleme e-mailem informace o speciálních nabídkách, výhodách nákupu, slevách a propagačních akcích, jakož io univerzálních nabídkách a službách od nás (Mail Order Finance GmbH, - organizační složka) (např. o dámském a pánském oblečení, bydlení, domácnosti, technice a životním stylu). Analyzujeme vaše chování při otevírání a čtení e-mailů a propojených online dokumentů od společnosti Mail Order Finance GmbH, - organizační složka, abychom sladily budoucí zasílány e-mailové informace s vašimi oblastmi zájmu. Patří sem i vyhodnocení nedokončených objednávkových procesů (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR).

Když poskytnete souhlas, zpracujeme vaše povinné informace na dokumentační účely a abychom vás mohli osobně kontaktovat.

Jako stávající zákazník našeho online obchodu od nás budete pravidelně dostávat doporučení k produktům e-mailem na základě našeho oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. F GDPR ve spojení se zákonem o reklamě). Tato doporučení k produktům od nás budete dostávat bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru novinek. E-mailovou adresu, kterou jste uvedli při nákupu, používáme na inzerci našeho vlastního zboží nebo služeb podobných těm, které jste u nás zakoupili na základě objednávky, kterou jste již zadali.

Přenos a vyhodnocení vašich údajů probíhá u našeho partnera salesforce.com inc. ve Spojených státech amerických. S přenosem dat do Spojených států jsou spojená rizika. Se společností Salesforce jsme uzavřeli další dohody, abychom zajistili bezpečnost vašich dat. V USA však nejsou občané EU chráněni zejména před možným rozsáhlým sledováním údajů tajnými službami USA a jinými orgány. Neexistují ani dostatečné právní prostředky na právní pomoc pro občany EU. Americké bezpečnostní zákony neposkytují občanům EU záruky, které je možné vymoci v řízení proti americkým orgánům.

Proti tomuto použití můžete kdykoliv namítat e-mailem na adresu ochrana.udajov@klingel.cz nebo prostřednictvím odvolání zasílání prostřednictvím odkazu uvedeného v přijatém propagačním e-mailu, aniž by vám vznikly jakékoliv další náklady, kromě nákladů na doručení a přenos podle základních tarifů. Viz "Právo na odvolání souhlasu nebo právo na odstoupení od smlouvy".

5.7.2. Telemarketing

Pouze s Vaším kdykoliv odvolatelným svolením obdržíte od nás telefonické nabídky a informace o nových trendech, osobních doporučeních produktů, slevách a akcích (např. týkajících se dámského a pánského oblečení, bydlení, domácnosti, techniky a životního stylu, čl. 6 odst. 1 a GDPR). Odmítnout můžete kdykoliv prostřednictvím e-mailové zprávy na ochrana.udaju@klingel.cz, aniž by tímto vznikly další náklady za přenos podle základních tarifů. Viz odst. „Právo na vznesení námitky a právo na zrušení“.

5.7.3 Reklama zasílaná poštou a analýzy zákazníků

Abychom Vám mohli prezentovat nabídky naší firmy (Mail Order Finance GmbH, o. s.) týkající se nových trendů, osobních doporučení produktů, slev a akcí (např. dámského a pánského oblečení, ale také z jiných oblastí nabídek naší společnosti, jako je obuv, bydlení, domácnost, technika a životní styl), a rovněž informace týkající se firmy, zpracováváme Vaše údaje z poptávek, objednávek a požadavků z katalogu v rozsahu, který povoluje zákon, za účelem reklamy zasílanou poštou a pro naše zákaznické analýzy. Zpracování probíhá v rámci našich oprávněných zájmů věnovat péči vztahům s Vámi - našimi zákazníky, abychom Vás získali pro nové produktové skupiny a služby našich značek, abychom generovali nové zákazníky, staré zákazníky vyzvali k novým nákupům a abychom poskytovali našim zákazníkům relevantní informace a nabídky (čl. 6 odst. 1f GDPR).

Naše analýzy probíhají pravidelně pseudonymizovaným způsobem na bázi zákaznického čísla.

Vaše údaje jsou kromě toho navíc k příslušnému využití pro reklamní účely využívány příležitostně pro reklamu prostřednictvím pečlivě zvolených firem, které mají zájem na tom, aby Vás informovaly o nabídkách, které jsou v oblasti jejich zamýšlených zájmů. Kvůli hájení Vašich zájmů nejsou údaje nikdy těmto firmám předávány dále, ale jsou zpracovávány v rámci tzv. postupu lettershop. Při tomto procesu jsou Vaše údaje natištěny prostřednictvím námi vyhledaného zpracovatele zakázky (tzv. lettershopu) na reklamní prostředky našeho reklamního partnera za účelem dodání a personalizace reklamních prostředků a zaslány poštou. Reklamní partner přitom nemůže nahlížet do žádných údajů. Teprve, když Vy sami zareagujete na takto zaslanou reklamu našeho reklamního partnera, získá tak díky Vaší reakci Vaše údaje. Sami se pak takto rozhodnete, zda od Vás reklamní partner dané údaje obdrží.

Samozřejmě můžete tento druh zpracování údajů odmítnout. Podrobnosti k tomu - viz Oddíl 6 „Právo na vznesení námitky a právo na zrušení“

5.7.4 Dotazování zákazníků za účelem zjištění jejich spokojenosti

Provádíme dotazování zákazníků za účelem zjištění jejich spokojenosti.
Při písemném dotazování zákazníků probíhá pořizování údajů pravidelně anonymně, bez vztahu k osobě.
Pokud nám udělíte svolení k telefonickému dotazování zákazníků, obdrží náš poskytovatel této služby Vaše jméno, kontaktní údaje a údaje požadované k provádění dotazování zákazníků (např. údaje o nákupních zvyklostech). Tato osobní data jsou u našeho poskytovatele služeb uchovávána za kontrolními účely po dobu 90 dnů a poté jsou vymazána. Výsledky dotazování jsou využívány výhradně anonymně ke statistickým účelům. To samé platí, pokud jste pozváni na zákaznický workshop.
Pokud se zúčastníte zákaznického dotazování na internetu, probíhá další zpracování bez použití osobních údajů, pokud není uvedeno něco jiného.
Další informace k ochraně údajů obdržíte vždy při jednotlivých akcích v rámci průzkumu zákaznického trhu.

5.7.5 Výherní hry

Pokud se účastníte našich výherních her, využíváme Vaše údaje pro realizaci výherní hry a zejména k oznámení výhry a příp. k doručení výhry (právní opora v čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Pokud nám dáte zvláštní souhlas k využívání určitého kontaktního kanálu (např. telefon nebo e-mail), využíváme tato data v rámci svolení (právní opora v čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).
Údaje o účastnících výherních her jsou po realizaci výherní hry z našich aktivních systémů vymazány. Archivujeme je pouze za účelem naší právní ochrany, nejdéle do termínu promlčení domnělých nároků (pravidelně tři roky). Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f ve spojení s čl.17 odst. 3 písm. e GDPR. Údaje výherců jsou archivovány po dobu zákonné archivační povinnosti z obchodních a daňových důvodů, a rovněž kvůli odvrácení škod způsobených výherci (např. při zpětných dotazech na produkty - právní opora v čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).
Můžete kdykoli deklarovat odvolání Vaší účasti a odmítnout využívání údajů spojených s danou výherní hrou. Odvolání využití údajů pro reklamní účely spojené s výherní hrou je až do příchodu zprávy o výhře ošetřeno jako odstoupení od účasti na výherní hře. Dbejte na další pokyny v odst. 6 o vypovězení souhlasů a námitce proti reklamnímu využití údajů.

5.7.6 Dokumentace souhlasů

K vyžádání souhlasu pro newslettery používáme tzv. online double-opt-in proces (dvojité přihlášení online), abychom zabránili tomu, že naše e-mailová reklama bude zaslána na e-mailové adresy osob, které toto nepožadovaly. Informace vyžadované k procesu double-opt-in jsou pořizovány podle ustanovení úřadů pro dohled na osobními údaji a ukládány za účelem dokumentace (čl. 7 odst. 1, čl. 5 odst. 2 GDPR).

Pokud nám zašlete svolení poštou, uložíme je za účelem dokumentace ve skenované formě nebo jako originál.

5.7.7 Doba archivace údajů při reklamě

Vaše údaje poskytnuté pro reklamní účely ukládáme do doby, dokud nám neoznámíte odvolání Vašeho souhlasu nebo námitky proti zpracování svých údajů pro reklamní účely (viz odst. 6).

5.7.8 Změna účelu

Pokud budeme mít záměr Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávat k jiným, příp. dodatečným účelům, než k těm, pro které byla tato data pořízena, pak Vám dáme před tímto dalším zpracováním k dispozici odpovídající informace o tomto novém účelu a všechny ostatní podstatné informace.

5.8 Online zájem o pracovní pozici

Pokud se u nás ucházíte o pracovní místo, zpracováváme během tohoto procesu údaje o Vaší adrese, telekomunikační údaje a údaje týkající se žádosti o místo (§ 26 odst.1). V polích označených jako povinná je vyžadováno uvedení Vaší adresy a telefonních údajů, abychom k Vám mohli přiřadit deklaraci zájmu o pracovní místo a abychom se s Vámi s ohledem na tento zájem mohli spojit. Uvedení údajů označených v žádosti o místo jako povinné je vyžadováno, abychom mohli prověřit možnosti Vaší případné úspěšné žádosti o místo.
Skončí-li proces žádosti o pracovní pozici bez vzniku pracovního poměru, budou vaše údaje uchovávány za účelem dokumentace ještě čtyři měsíce a poté vymazány, pokud nám neudělíte žádné svolení pro delší uchování pro potřeby dalších konkurzů na pracovní pozice.

V rámci procesu žádosti o místo obdržíte další, podrobnější pokyny týkající se ochrany údajů uchazečů/uchazeček o práci.

5.9 Prodloužené lhůty archivace

Uváděné lhůty pro ukládání se mohou odpovídajícím způsobem prodloužit, pokud v jednotlivém případě, zejména pokud jsou data zpracovávána pro různé účely, vzniká delší zákonná nebo smluvní lhůta pro ukládání.

6 Právo na vznesení námitky a právo na zrušení

6.1 Právo na vznesení námitky

Máte právo na to, abyste z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, kdykoliv vznesli námitku proti zpracování dotyčných osobních údajů, které probíhá na základě zvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1f GDPR, toto platí také pro profilování opřená o tato ustanovení. V tomto případě nebudeme pak zpracovávat osobní údaje, ledaže bychom mohli doložit chráněné důvody zpracování, které převyšují Vaše zájmy, práva a svobody, nebo když zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků. Proti zpracování svých osobních údajů za účelem přímé reklamy máte kdykoli právo vznést námitku s tím výsledkem, že údaje už pro tyto účely nebudou dále zpracovávány.

6.2 Právo na zrušení

Máte právo kdykoliv odvolat případné Vámi udělené svolení. Odvoláním souhlasu není dotčena legitimnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

6.3 Adresát pro vznesení námitky a zrušení

Svou námitku, příp. své zrušení směřujte prosím na:
Mail Order Finance GmbH, o. s.
Depo Brno 71
P.O.BOX 1111
Heršpická 875/6A
600 10 Brno
e-mail: ochrana.udaju@klingel.cz

7 Jaká práva máte?

Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte ze zákona možnost uplatnit určitá práva.

7.1 Právo na potvrzení a informace

Podle čl. 15 GDPR máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, která, Vás se týkající osobní data zpracováváme. Pro případ, že taková data zpracováváme, máte právo na bezplatné informace o údajích, které o Vás ukládáme. Informace zahrnuje údaje o

 • účelech zpracování
 • kategoriích osobních údajů, které jsou zpracovávány
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byl k těmto údajům umožněn přístup nebo ještě bude umožněn přístup, zejména u příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
 • je-li to možné, pak plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje ukládány, nebo, v případě že to není možné, kritéria pro stanovení této doby trvání
 • existenci práva na aktualizaci nebo smazání dotyčných osobních údajů nebo na omezení zpracování odpovědnými subjekty nebo práva na odmítnutí tohoto zpracování
 • existenci práva na stížnost u dohledového úřadu,
 • pokud osobní údaje nejsou pořizovány u dotyčné osoby: o všech disponibilních informacích o původu dat
 • Existenci automatizovaného vydání rozhodnutí včetně profilingu podle čl. 22 odst.1 a 4 GDPR a - minimálně v těchto případech - informace se silnou výpovědní hodnotou o zahrnuté logice, a rovněž rozsahu dopadu a o vymáhaných účincích zpracování takového druhu pro dotyčnou osobu

Dotyčné osobě vzniká dále právo na to, aby osobní údaje byly sděleny do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nastane-li takový případ, má dotyčná osoba dále i právo na obdržení informace o vhodných garancích v souvislosti s přenosem. Při dotazech na pořizování, zpracování nebo využívání osobních údajů, u informací nebo v rámci jiného uplatnění Vašich práv se obracejte jednoduše na kontaktní údaje uvedené na konci tohoto pokynu.

7.2 Právo na aktualizaci

Vůči odpovědnému subjektu máte právo na aktualizaci a/nebo doplnění, pokud zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, nejsou správné nebo nejsou kompletní. Odpovědný subjekt musí aktualizaci provést ihned.

7.3 Právo na smazání (právo na zapomenutí)

7.3.1 Předpoklady smazání

Máte právo vyžadovat smazání osobních údajů, které se Vás týkají. Berte prosím zřetel na to, že právo na okamžité smazání (čl. 17 GDPR, „Právo na zapomenutí“) vzniká pouze tehdy, pokud nastane jeden s následujících důvodů:

 • Osobní údaje už nejsou dále nutné pro účely, pro které byly získány nebo jiným způsobem zpracovávány.
 • Odvoláváte své svolení, o které se zpracovávání podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR opíralo, a neexistuje žádný právní podklad pro zpracovávání.
 • Vznášíte podle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracovávání, a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracovávání, nebo vznášíte podle čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracovávání za účely přímé reklamy.
 • Osobní údaje týkající se Vaší osoby nebyly zpracovány v souladu s právem.
 • Smazání osobních údajů je vyžadováno ke splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo legislativy členských zemí, které odpovědný subjekt podléhá.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, byly pořízeny s ohledem na nabízené služby informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

7.3.2 Rozšířené právo na zapomenutí

Zveřejnili-li jsme dotyčné osobní údaje a jsme-li podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinni je smazat, pak učiníme s ohledem na disponibilní technologie a náklady na implementaci přiměřená opatření, a to i technického druhu, abychom subjekt odpovědný za zpracování údajů, který tato osobní data zpracovává, informovali o tom, že jste Vy jako dotčená osoba po nich vyžadovali smazání všech odkazů k těmto osobním údajům, nebo kopiím či replikacím těchto osobních údajů.

7.3.3 Výjimky z vymazání

Dbejte prosím vedle dříve uvedených předpokladů, že v rámci Vašeho přání o vymazání může dojít k jeho odmítnutí v rámci následujících oprávněných výjimek:

 • kvůli aplikaci práva na svobodné vyjádření názoru a informace;
 • k požadavku na splnění právní povinnosti subjektu, do jehož odpovědnosti zpracování spadá podle práva unie a členských států, nebo ke splnění úkonu, který je ve veřejném zájmu či je dán výkonem veřejné moci, která byla odpovědnému subjektu svěřena;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i, a rovněž čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • za účely archivace, k účelům vědeckým nebo historických bádání nebo ze statistických účelů, které jsou ve veřejném zájmu, dle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud by právo na výmaz s ohledem na realizaci cílů toto zpracování znemožnilo nebo vážně ovlivnilo, nebo
 • kvůli uplatnění, vykonání či rozdělení právních nároků.
  Právo na vymazání neexistuje, pokud je vyžadováno zpracování.

7.4 Právo na omezení zpracování

Vaše právo na omezení zpracování je Vám k dispozici, pokud popíráte správnost dotyčných osobních údajů, po určitou dobu, která nám umožní prověřit správnost osobních údajů nebo pokud během neoprávněného zpracování odmítnete vymazání a místo toho požadujete omezení využívání osobních údajů. Pokud data déle nevyžadujeme, je Vám k dispozici také právo na to, abyste tato osobní data vyžadovali pro uplatnění, vykonání či rozdělení právních nároků. A nakonec můžete toto právo uplatnit, pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není pevně dáno, zda převáží oprávněné důvody odpovědného subjektu proti Vašim důvodům.

Bylo-li zpracování omezeno, smí být tato data zpracovávána pouze s Vaším svolením nebo kvůli uplatnění, vykonání či rozdělení právních nároků, nebo na ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu unie či členského státu. Možnost pokračujícího uložení zůstává nedotčena. Bylo-li omezení zpracování omezeno podle výše uvedených předpokladů, musíme Vás informovat dříve, než je omezení zrušeno.

7.5 Právo na přenositelnost údajů

Navíc je Vám k dispozici právo na přenositelnost údajů, které jste nám sami sdělili, které mají být zpracovávány na bázi účinného svolení nebo jejichž zpracování bylo vyžadováno pro provedení, příp. splnění účinné smlouvy, ve formátu, který je s ohledem na Vás „strukturovaný, běžný a strojně čitelný“. Máte také právo vyžadovat přímé sdělení jinému odpovědnému subjektu, pokud je to technicky proveditelné.

Právo existuje pouze tehdy, pokud nejsou ovlivněna práva a svobody jiných osob.

7.6 Uplatnění Vašich práv

Za tímto účelem se můžete obrátit na náš subjekt, který jsme pověřili ochranou údajů. Náš subjekt, který jsme pověřili ochranou údajů, najdete na
Mail Order Finance GmbH, o. s.
Depo Brno 71
P.O.BOX 1111
Heršpická 875/6A
600 10 Brno

Nehledě na další správně-právní nebo opravný prostředek proti rozhodnutí soudu, máte právo na stížnost u dohledového úřadu, zejména v členské zemi svého obvyklého místa pobytu, svého pracovního místa nebo místa domnělého přestupku, pokud jste toho názoru, že zpracování dotyčných osobních údajů probíhá proti nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
(Dozorní orgán: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

8 Co jsou cookies a k čemu se používají?

8.1 Cookies

Na této webové stránce používáme cookies a podobné technologie. Cookies jsou malé textové soubory, které vytváří Váš prohlížeč automaticky, a které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.), pokud navštívíte naši webovou stránku.
V cookie souboru jsou ukládány informace, které vznikají vždy v souvislosti se specificky používaným koncovým přístrojem. To ovšem neznamená, že bychom bezprostředně odhalovali Vaši identitu.
Některé cookies jsou vyžadovány kvůli kompletní funkčnosti stránky, např. aby se ukládaly obsahy Vašeho nákupního košíku nebo seznamu pro zapamatování, nebo aby umožnily Vaše přihlášení.
Jiné cookies jsou používány, aby Vás rozpoznaly při další návštěvě. Tyto cookies slouží mimo jiné k tomu, abychom mohli nabídku pro Vás utvořit ještě atraktivněji.
Při vyvolání webové stránky se můžete podívat na podrobný výpis námi vytvářených cookies. Na této stránce Vás poprosíme o Vaše svolení k používání těchto cookies a v nich se ukrývajících technologií. Přes ikonku „cookie“, kterou můžete vidět vlevo dole, se můžete kdykoliv podívat, která cookies využíváme a která svolení jste nám udělili.
Tam můžete také svá svolení odvolat tak, že odstraníte odpovídající zatržítko.
Jakmile odstraníte zatržítko, je ukončeno zpracování dat pomocí odpovídajících cookies.
Dbejte prosím na to, že nemáme žádný přístup k Vašemu prohlížeči nebo pevnému disku. Cookies zůstávají dále i po odstranění zatržítka ještě uloženy ve Vašem počítači - naší webovou stránkou ale už nejsou využívány.
V takové případě Vám doporučujeme cookies manuálně odstranit z Vašeho počítače prostřednictvím nastavení prohlížeče.

9 Protokolování

Při každém přístupu návštěvníka na tuto webovou stránku přenáší webový prohlížeč údaje o tomto procesu, a ty jsou dočasně uloženy v souboru protokolu (serverové soubory Log) a jsou zpracovávány (čl. 6 odst.1 b, c, f GDPR). Jsou to:

 • popis typu a verze použitého webového prohlížeče
 • použitý operační systém
 • kategorie URL prostředníka
 • název hostitele přístupového koncového přístroje
 • datum a čas požadavku na server
 • IP adresa.
  Zpracování těchto tzv. serverových Log dat je nutné pro realizaci služeb z technických důvodů, k zabezpečení systémové bezpečnosti a za účely dokumentace. Bez pořízení IP adresy přistupujícího počítače a označení vyvolávaného souboru není možné navázání spojení se serverem a využívání odpovídající webové nabídky. Data jsou za účelem zpracování pro technické účely, příp. zajištění bezpečnosti systému zásadně po 60 dnech anonymizována prostřednictvím zkrácení IP adresy, pokud není vyžadováno další uložení IP adresy pro účely dokumentace (čl. 6 odst. 1 c, čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 1 GDPR). Další vyhodnocení těchto dat probíhá anonymizovaně pro statistické účely. V jednotlivém případě může při podezření na podvodné jednání dojít k delší době uložení. Data jsou pak po ukončení procesu nebo postupu smazána.

Stav: 26.07.2023


waiting...