Právo na vrácení zboží

Ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů o zásilkovém prodeji zaručujeme právo na vrácení objednaného zboží bez udání důvodu do 14 dnů. Z technických důvodů je možné přijmout zásilku s vráceným zbožím zaslanou jen prostřednictvím České pošty. Zboží ke vrácení zašlete prosím na adresu:

Mail Order Finance GmbH, o. s.
Depo Brno 71
P.O.BOX 1111
Heršpická 875/6A
600 10 Brno

Pokud máte ohledně vrácení objednaného zboží jakékoliv dotazy, tak se můžete informovat na tel. č. 546 605 000 nebo e-mailem: service@klingel.cz

Na podací lístek a adresní štítek balíku uveďte telefonní číslo adresáta: 954 381 858. Toto číslo slouží výhradně České poště na doručení zásilky, nikoliv na kontakt zákazníka se společností KliNGEL. Z organizačních důvodů není možné přijímat vrácené zboží kupujícím zasláno na dobírku. Taková zásilka bude vrácena zpět kupujícímu. Z technických důvodů není možné zasílat peníze za vrácené zboží na účty s předčíslím. Děkujeme za pochopení.

Společnost vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady a aniž obecně závazná právní úprava umožňuje prodávajícímu v případe odstoupení od kupní smlouvy vrácení zaplacené kupní ceny za podmínky, že bude zboží nepoškozené a neopotřebované, tedy jednal v rozporu s požadavky odborné péče.

Následky odstoupení od smlouvy:

V případě řádného odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje vrátit zboží nepoškozené, a bez známek opotřebení. Prodávající zboží zkontroluje a vyzkouší. Pokud bude zboží nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím. Skutečně zaplacená cena za vrácené zboží bude zaslána poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Z technických důvodů není možné zasílat peníze za vrácené zboží na účty v následujících bankách: Air Bank, Zuno a mBank. Děkujeme za pochopení.

Společnost vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady a aniž obecně závazná právní úprava umožňuje prodávajícímu v případe odstoupení od kupní smlouvy vrácení zaplacené kupní ceny na podmínku, že bude zboží nepoškozené a neopotřebované, tedy jednal v rozporu s požadavky odborné péče.

Účtování nákladů na poštovné:- V případě vrácení kompletní zásilky, vracíme i výšku poštovného, pokud bylo účtováno. Pokud při tomto vrácení požádáte o výměnu některého z vrácených věcí, za totéž zboží jiné velikosti, resp. za úplně jiné zboží, poštovné Vám bude účtováno.- Při vrácení jen některého ze zboží z jedné zásilky, Vámi zaplacené poštovné nevracíme. Pokud požádáte o výměnu některého z vrácených věcí, za totéž zboží jiné velikosti, poštovné neúčtujeme. Náklady na vrácení zboží nese kupující, ale jen v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) prodej zboží upraveného podle osobitých požadavků kupujícího, např. předměty s gravírováním nebo předměty, které byly vyhotoveny jednoznačně z důvodu osobních požadavků kupujícího, nebo který na základě jeho vlastností nelze vrátit, zboží které podléhá zkáze např. potraviny.

b) prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu, uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil.


waiting...