Symboly ošetřování

Symboly na etiketách určují jak se o jednotlivé modely starat. Pokud se jimi budete řídit, tak budete mít ze svých módních modelů radost dlouhý čas. Čárky pod symboly znamenají nutnost šetrného zacházení s textilií. Písmena v kroužku jsou potřebné pro případ chemického čištění.