Velká výherní soutěž 2019

Oslovení
.
.

Podmínky úcasti ve výherní souteži 2019
1. Ve výherní souteži budou ze všech oprávnených úcastníku vylosováni majitelé techto cen: 1x poukázka na zájezd v hodnote 64.000.-, 1 x TV v hodnote 51.000.-, 2 x E-Bike, každý v hodnote 38.000, 3 poukázky na nákup v KLiNGEL v hodnote 13.000, 26.000.- a 39.000.-, 5 poukázek na nákup v KLiNGEL v hodnote 2.500.-. Vecné ceny nelze vyplatit v hotovosti. 2. Do výherní souteže bude zarazen každý, kdo správne doplní krížovku, oznací krížkem na štastném kupónu zájem o úcast a tento kupón spolu s objednací kartou zašle nejpozdeji do 31.12.2019 (rozhoduje datum poštovního razítka) na naši adresu. 3. Do souteže se mužete zaradit i telefonicky nebo prostrednictvím internetu na www.KLiNGEL.cz/soutez. Na úcast ve výherní souteži je nutné uvést správnou odpoved. 4. Úcast v souteži není podmínena objednávkou zboží a prípadná objednávka nemá žádný vliv na zvýšení šancí na získání nekteré z cen. 5. Souteže se mohou zúcastnit pouze osoby starší 18 let a s trvalým pobytem v Cesku. 6. Z výherní souteže jsou vylouceni zamestnanci spolecnosti KLiNGEL, jejich rodinní príslušníci a zamestnanci kooperujících spolecností. 7. Výhra je neprenosná a není ji možné vyplatit v hotovosti. 8.Výherci budou o výhre obeznámeni písemne po ukoncení souteže. Pokud si svou výhru neprevezmou do 4 týdnu po obeznámení. Ztrácejí na výhru nárok. 9. Organizátorem souteže v Cesku je Mail Order Finance GmbH - organizacní složka, Katerinská 466/40, Nové Mesto, 120 00 Praha 2. Soutež probíhá v následujících zemích soucasne: Nemecko, Finsko, Slovensko, Cesko, Rakousko, Francie, Nizozemsko a Belgie. Výherci jednotlivých cen budou vylosování ze všech oprávnených úcastníku ze všech uvedených zemí. 10. Právní vymáhání výhry není možné. 11. Výherní soutež zacíná 28.06.2019, a trvá až do 31.12.2019 (rozhodující je datum poštovního razítka). 12. Úcastník souteže svým zapojením do výherní souteže zároven souhlasí s využitím svých osobních údaju pro marketingové úcely. Tyto údaje budou bezpecne uloženy v informacním systému organizátora výherní souteže a úcastník výherní souteže muže kdykoliv odvolat písemne svuj souhlas s jejich využíváním.