Právo na odstoupení od smlouvy

Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu do 14 dnů. Z technických důvodů je možné přijmout zásilku s vráceným zbožím zaslanou jen prostřednictvím České pošty. Zboží ke vrácení zašlete prosím na adresu:


KLiNGEL spol. s r.o.

P.O.BOX 1111
690 09 Břeclav 120
 

Vrácené zboží nezasílejte prosím na dobírku. Zboží vráceno kupujícím zasláno na dobírku nebude prodávajícím převzato, ale vráceno zpět kupujícímu.

Pokud máte ohledně odstoupení od smlouvy jakékoliv dotazy, tak se můžete informovat na tel.č. 546 605 000 nebo e-mailem: service@klingel.cz

Z organizačních důvodů není možné přijímat vrácené zboží kupujícím zasláno na dobírku. Taková zásilka bude vrácena zpět kupujícímu. Z technických důvodů není možné zasílat peníze za vrácené zboží na účty v následujících bankách: Air Bank, Zuno a mBank. Děkujeme za pochopení.

Společnosť vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady a aniž obecně závázná právní úprava umožňuje prodávajícímu v případe odstoupení od kupní smlouvy vrácení zaplacené kupní ceny na podmínku, že bude zboží nepoškozené a neopotřebované, tedy jednal v rozporu s požadavky odborné péče.

Následky odstoupení od smlouvy:

V případě řádného odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje vrátit zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a v původním obalu. Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží dle zákona 102/2014 §9 odst.1 ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne převzetí vráceného zboží prodávajícím. Skutečně zaplacená cena za vrácené zboží bude zaslána poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Účtování nákladů na poštovné:

• v případě vrácení kompletní zásilky, vracíme i výšku poštovného, ​​pokud toto bylo účtováno. Pokud při
  tomto vrácení požádáte o výměnu některého z vrácených věcí, za totéž zboží jiné velikosti, resp. za zcela
  jiný zboží, poštovné Vám bude účtováno.
• při vrácení pouze některého z výrobků z jedné zásilky, Vámi zaplacené poštovné nevracíme. Pokud požádáte o
  výměnu některého z vrácených věcí, za totéž zboží jiné velikosti, poštovné neúčtujeme.

Náklady na vrácení zboží nese kupující, ale jen v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl v době převzetí poškozen.

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího, např. předměty s gravírováním nebo
    předměty, které byly vyhotoveny jednoznačně z důvodu osobních požadavků kupujícího, nebo který na
    základě jeho vlastností nelze vrátit, zboží podléhajícího zkáze např. potraviny.
b) prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu, uměleckého výkonu
    nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil.