Ochrana životního prostředí

Likvidace starých baterií

Každý spotřebitel je povinen likvidovat baterie a akumulátory zákonným způsobem. Baterie a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu, proto je předávejte na místech k tomu určených.

Staré baterie můžete odevzdat v prodejnách s elektrospotřebiči nebo do sběrných dvorů, kde je zaručena jejich likvidace zákonným způsobem.

Klingel 
Mail Order Finance GmbH 
P.O. Box 166 
657 66  Brno 2

Likvidace starých elektro přístrojů

Každý spotřebitel je povinen postarat se o správnou a zákonnou likvidaci starých elektrospotřebičů. Eleltrospotrebiče nepatří v žádném případě do běžného domovního odpadu, ale je odevzdejte na místech k tomu určených. Doporučujeme sběrné dvory.
 
 

 

 

 

Balicí a přepravní materiál

V současnosti používáme kvalitní přepravní a balicí materiál, který lze po použití dále zhodnocovat. Proto doporučujeme, v rámci ochrany životního prostředí, likvidovat tyto obaly jejich předáním na příslušných místech do tříděného odpadu.