• více než 20.000 produktů online
 • bezpečný nákup
 • móda pro každý typ postavy

Ochrana osobních údajů

1. jsme zodpovědní za vaše osobní údaje
2. Jak jsou chráněny vaše osobní údaje?
3. Osoba odpovědná za ochranu údajů
4. Co jsou povinné údaje a povinná pole?
5. Proč spracováváme vaše údaje?
5.1. Dotazy, žádosti
5.2. Osobní zákaznické Konto
5.3. Objednávky zboží a objednávky katalogů
5.4. Ověřování bonity
5.5. Reklama
5.5.1. Reklamní emaily / zasílání newsletterů
5.5.2. Telefonická reklama
5.5.3. Poštová reklama a analýza zákazníků
5.5.4. Průzkumy zákazníků pro účely průzkumu trhu
5.5.5. Dokumentace souhlasů
5.5.6. Doba uchovávání údajů při reklamě
5.5.7. Změna účelu
6. Právo na vznesení námitky a právo na zrušení
7. Co jsou Cookies a k čemu se používají?
7.1. Cookies
7.2. Používání Cookies
7.3. Deaktivace cookies/Odvolání vašeho souhlasu
8. Kooperační partneři pro Webtracking a Retargeting (anonymizace / pseudonymizácia)
8.1. Google Analytics
8.2. Criteo
8.3. Econda
8.4. Kenshoo
8.5. RTB House
9. Sociální média
9.1. Zpracování údajů na našem facebookovém profilu
10. Protokolování
11. Jak můžete uplatnit své právo na soukromí
12. Výhrada práva na změny
13. Nahrávání hovorů

1. jsme zodpovědní za vaše osobní údaje

Ochrana a bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abyste se u nás cítili bezpečně, i co se týče ochrany osobních údajů, vaše osobní údaje zpracováváme za přísného dodržování základního nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) a zákona o ochraně dat. Osobní údaje jsou údaje, které vás identifikují nebo mohou identifikovat jako konkrétní osobu. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud to právní předpisy povolují nebo pokud jste s tím předem souhlasili. My, to je společnost Mail Order Servis GmbH organizační složka, Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2 a naši poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají vaše údaje naším jménem pro účely uvedené níže (dále jen Kling nebo my). Mezi naše poskytovatelů služeb patří např. tiskárny, call centra, poskytovatelé adres, poskytovatelé internetových služeb, datová centra a poskytovatelé platebních služeb. Kontaktovat nás můžete na výše uvedené adrese nebo e-mailem na adrese service@KLINGEL.cz.
Je pro nás důležité, abyste z následujících informací vždy zjistili, které osobní údaje se shromažďují během vaší návštěvy naší webové stránky a při využívání našich služeb a nabídek a jak je následně zpracováváme.

2. Jak jsou chráněny vaše osobní údaje?

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob a pro zajištění ochrany vašich práv a dodržování příslušných ustanovení EU a České republiky o ochraně údajů (čl. 32 GDPR).
Přijatá opatření jsou určeny k zajištění důvěrnosti a integrity vašich údajů a na zajištění dlouhodobé dostupnosti a odolnosti systémů a služeb při zpracování vašich dat. Měly by také rychle obnovit dostupnost a přístupnost dat v případě fyzického nebo technického incidentu.
Naše bezpečnostní opatření zahrnuje šifrování vašich dat. Při přenosu dat k nám - s výjimkou rozhovoru na online chatu - je vždy provedeno šifrování pomocí protokolu Secure Sockets Layer (SSL 3.0, RC4 s 256-bitovým šifrováním (vysoké), RSA 2048 bitů, v závislosti na použitém prohlížeče).
Všechny informace, které nám poskytnete online, jsou technicky zašifrované a až poté přeneseny. V důsledku toho nemohou tyto informace nikdy zobrazit neautorizované třetí strany.
Naše opatření pro zpracování dat a bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.
Naši zaměstnanci jsou samozřejmě povinni, na základě písemného příkazu, důvěrnosti a dodržovat požadavky GDPR týkající se ochrany osobních údajů.

3. Osoba odpovědná za ochranu údajů

Pokud máte otázky týkající se ochrany soukromí nebo údajů, můžete se obrátit na našeho pracovníka odpovědného za ochranu údajů e-mailem na adrese ochrana.udaju@KLINGEL.cz nebo poštou na adrese Mail Order Finance GmbH, o. s., P.O.BOX 1111, 690 09 Břeclav 120.

4. Co jsou povinné údaje a povinná pole?

Pokud jsou určité datová pole povinné nebo povinné a / nebo označené hvězdičkou (*), poskytnutí těchto informací vyžaduje buď zákonem nebo smlouvou, nebo je můžeme vyžadovat pro účely kupní smlouvy, služby nebo jiného požadovaného účelu. Povinnost uvedení údajů je samozřejmě podle vašeho uvážení. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek, že KLiNGEL nebude moci s vámi uzavřít kúpnoppredajnú smlouvu nebo poskytnout požadovanou službu.

5. Proč spracováváme vaše údaje?

5.1 Dotazy, žádosti

Vaše údaje zpracováváme, abychom odpovídaly na vaše otázky (čl. 6 odd. 1 b, f GDPR). Adresa a další kontaktní údaje jako povinné jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné zpracovat a odpovědět na vaši žádost. Dobrovolná poskytnutí dalších údajů nám usnadňuje zpracování vaší žádosti nebo poskytnutí podrobnějších informací. Vaši žádost uložíme s vašimi údaji po odeslání odpovědi na vaši žádost jako obchodní dopis 6 let podle § 257 odst. 4 obchodního zákoníku, oddíl 147 odst. 3 nařízení, článek 6 odst. 1 písm. C) GDPR).

5.2 Osobní zákaznické konto

Vaše požadované registrační údaje zpracováváme kvůli optimálnímu nastavení a používání vašeho zákaznického účtu, který můžete použít pro kontrolu stavu doručení vašich objednávek, zrušit objednávku nebo zkontrolovat své platby. Přístup k vašemu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. S přístupovými údaji proto zacházejte jako s důvěrnými.
Pokud již účet nechcete používat, přístup online zrušíme do 4 týdnů. Svou žádost o zrušení online účtu nám zašlete prosím emailem na adresu ochrana.udaju@KLINGEL.cz. Svůj online účet můžete kdykoli zrušit. Nezapomínejte však, pokud si u nás objednali alespoň jednou, že údaje v zákaznickém účtu nemohou být okamžitě vymazány. K vymazání vašich údajů dojde automaticky po uplynutí platnosti našich obchodních a daňových povinností. Právním základem pro toto další zpracování dat je 6 odst. 1 písm. C) a F) GDPR.

5.3 Objednávky zboží a objednávky katalogů

Vaše osobní údaje z vašich objednávek nebo z vašich požadavků na zaslání katalogu využijeme na zpracování objednávky nebo požadavky zaslání katalogu a na dodání a fakturaci zboží (čl. 6 ods.1b GDPR). Vaše důležité údaje týkající se objednávky nebo žádosti o katalog a souvisejících dokumentů (např. Obchodní dopisy, faktury) ukládáme v souladu se zákonnými požadavky po dokončení objednávky nebo žádosti o zaslání katalogu v souladu se zákonnými ustanoveními po dobu šesti let (§ 257 odst. 4 OZ) nebo deset let (§ 147 odst. 3 nařízení). Podrobnosti z vašich objednávek nebo katalogových požadavků zpracováváme i na poštovní reklamu a analýzy zákazníků (viz níže čl. 5.5.3.).

5.4 Ověřování bonity

Z důvodu předcházení podvodům předtím, než vám nabídneme určité způsoby platby, které jsou spojeny s rizikem nezaplacení, prověříme vaši úvěruschopnost (v souladu s článkem 6 odst. 1 GDPR).

5.5 Reklama

5.5.1 Reklamní emaily / zasílání newsletterů
S vaším kdykoliv zrušitelným souhlasem vám budeme zasílat e-mailem náš informační bulletin s našimi nabídkami a informacemi o nových trendech, osobních doporučeních produktů, slevách a propagačních akcích (například o dámském a pánském oblečení, domácnosti, životním stylu a jiných). Analyzujeme chování při otevírání a čtení e-mailů a souvisejících online dokumentů, na kterých zasílání jste se přihlásili, abychom budoucí e-mailové informace sladili s oblastmi vašeho zájmu. (§ 6 odst. 1a GDPR).
Vaše povinné informace zpracujeme při udělování vašeho souhlasu pro účely dokumentace a za účelem osobního oslovení. Pokud jste nám při zadávání objednávky uvedli svou e-mailovou adresu a souhlasili se zasíláním newsletterů, budeme vás také informovat o produktech podobných těm, které jste si zakoupili. Kdykoliv můžete namítat a svůj souhlas odvolat.

5.5.2 Telefonická reklama
Telefonické nabídky a informace o nových trendech, doporučeních, slevách a propagačních akcích dostanen od nás pouze na základě kdykoliv odvolatelný souhlasu (např. Z oblasti dámské a pánské módy, bydlení nebo životního stylu). (Čl. 6 odst. 1a GDPR).

5.5.3 Poštová reklama a analýza zákazníků
Abychom vám mohli představit naše nabídky týkající se nových trendů, osobních doporučení produktů, slev a propagačních akcí (např. Na dámské a pánské oděvy, bydlení, domácnost nebo životní styl), zpracováváme vaše údaje z poptávek, objednávek a katalogových požadavků v rozsahu povoleném zákonem. Rovněž vam můžeme na vasi adresu zasalť napríkald dotazník, a na základě jeho vyplnění budeme dělat analýzu našich zákazníků (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR).
Naše analýzy jsou pravidelně pseudonymizované a vytvářeny pouze na základě čísla zákazníka.

5.5.4 Průzkumy zákazníků pro účely průzkumu trhu
Průzkumy zákazníků provádíme pro účely průzkumu trhu, zejména s cílem zjistit spokojenost zákazníka. V případě písemného průzkumu zákazníků pro účely průzkumu trhu se sběr údajů obvykle provádí anonymně bez osobního odkazu.
Pokud jste nám dali souhlas s průzkumem prostřednictvím telefonu pro účely průzkumu trhu, náš případný poskytovatel služeb dostane vaše jméno, vaše kontaktní údaje a informace potřebné k provedení průzkumu zákazníka. Tyto osobní údaje se pro účely kontroly uchovávají po dobu 90 dní a pak se vymažou. Výsledky průzkumu trhu se anonymně používají pouze pro statistické účely.
Totéž platí, pokud jste pozváni na setkání zákazníků.
Pokud se zúčastníte průzkumu mezi zákazníky pro účely průzkumu trhu na internetu, další zpracování se uskuteční bez použití osobních údajů, pokud není uvedeno jinak. IP adresa bude anonymizovaných sedm dní po přenosu, pokud není nutné další uchovávání IP adresy pro účely dokumentace. (Čl. 6 odst. 1c, článek 5 odst. 2, článek 7 odst. 1 GDPR, viz níže čl. 12.). Další informace o ochraně dat naleznete uvedené v jednotlivých kampaních na průzkum trhu.

5.5.5 Dokumentace souhlasů
Pro získání vašeho souhlasu s e-mailovou reklamou používáme tzv. Postup dvojitého přihlášení online, abychom zabránili zasílání naší e-mailové reklamy na e-mailové adresy osob, které o ně nežádali. V tomto případě se vaše adresa IP zaznamená i v souladu se specifikacemi orgánů dozoru nad ochranou dat a uloží se pro účely dokumentace (článek 7 odst. 1, čl 5 odst. 2 GDPR).
Pokud nám pošlete souhlas poštou, uložíme ho jako sken nebo originál také pro účely dokumentace.

5.5.6 Doba uchovávání údajů při reklamě
Vaše údaje poskytnuté pro reklamní účely ukládáme, dokud nám neoznámíte odvolání vašeho souhlasu nebo námitky proti zpracování vašich údajů pro reklamní účely (viz čl. 7.).

5.5.7 Změna účelu
O změně účelu zpracování údajů v průběhu času vás budeme předem informovat.

6. Právo na vznesení námitky a právo na zrušení

Máte právo kdykoliv namítat proti zpracování vašich údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, pokud existují zákonné požadavky (článek 21 odst. 1 GDPR).
Pokud máte námitky proti zpracování vašich údajů pro reklamní účely nebo pokud chcete odvolat daný souhlas (článek 21 odst. 2 GDPR), stačí kdykoliv zaslat krátkou zprávu našemu inspektorovi ochrany údajů e-mailem na adresu ochrana.udaju@KLINGEL.cz nebo poštou na adresu Mail Order Finance GmbH, o. s., P.O.BOX 1111, 690 09 Břeclav 120. Vaše údaje již nebudou dále zpracovávány pro reklamní účely. Zákonnost zpracování až do momentu odvolání tím zůstává nedotčena.
Po vaší námitce proti zpracování vašich osobních údajů pro reklamní účely nebo zrušení vašeho souhlasu jsme podle zákona o ochraně údajů povinni zahrnout potřebné údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu) do našeho vnitřního seznamu blokovaných osob a natrvalo - pouze pro tento účel. - uložit (zablokovat) a použít pro srovnání s našimi budoucími reklamními spisy (čl. 21 odst. 3, čl. 6 odst. 1 písm. C), f) GDPR). Takto je možné trvale zajistit soulad vašeho reklamního rozporu nebo odvolání vašeho souhlasu.

7. Co jsou Cookies a k čemu se používají?

7.1 Cookies

"Soubory cookie" jsou malé textové soubory, které se odesílají na pevný disk počítače pomocí webového prohlížeče nebo jiných programů. Tyto jsou uloženy lokálně na pevném disku počítače a jsou připraveny na pozdější načtení. Každý z těchto textových souborů obsahuje charakteristický řetězec znaků, který můžeme použít k identifikaci vašeho prohlížeče, když se příště vrátíte na naši webovou stránku.

7.2 Používání Cookies

Na naší webové stránce používáme Cookies na,
• usnadnění a zajištění požadovaných technický funkcí (článek 6 odst. 1 b, f GDPR)
• odmítnutí cookies a / nebo zrušení vašeho souhlasu s používáním cookies (článek 6 odst. 1 f, článek 7 odst. 3 GDPR)
• pseudonymizované vyhodnocení návštěvy naší webové stránky pro marketingové a optimalizační účely (webtracking). (Článek 6, odst. 1, písm. F) GDPR)
• udělat náš web uživatelsky přívětivým a optimálně ho přizpůsobit vašim potřebám (článek 6, odst. 1, písm. F) GDPR
• abychom vám mohli zobrazovat zajímavé nabídky na našich webových stránkách, jakož i na případných webových stránkách v propojených reklamních sítích (tracking a retargeting). K tomuto účelu používají cookies i spolupracující partneři (poskytovatelé třetích stran) (například v případě přesměrování), aby umožnily funkce a techniky od poskytovatelů třetích stran (článek 6, odst. 1, písm. F) GDPR)
Některé soubory cookies se používají pouze na relaci (Cookies session). Tyto cookies se po opuštění naší webové stránky nebo zavření okna prohlížeče odstraní.
Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení delší dobu a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

7.3 Deaktivace cookies/Odvolání vašeho souhlasu

Pokud chcete odvolat svůj souhlas a chcete zakázat pseudonymizované sledování a přesměrování webu a zakázat cookies, máte několik možností.
(1) Námitku lze uplatnit kliknutím na odkaz s naším příslušným kooperačním partnerem.
(2) Můžete nastavit svůj webový prohlížeč, aby vás upozornil na nastavení souborů cookies nebo odmítl všechny nebo alespoň některé soubory cookie (například pouze soubory cookies třetích stran) s cílem zakázat sledování a přesměrování webu. Pokud cookies deaktivujete pomocí svého prohlížeče, nemusí být pro vás použitelné různé funkce na naší webové stránce.
Ve všech těchto případech se na vašem zařízení uloží soubor cookie, který zastaví sběr pseudonymních údajů na naší webové stránce a přenos pseudonymního souboru cookie našemu spolupracujícímu partnerovi za účelem přesměrování. Jestliže více nesouhlasíte s používáním cookies na svém počítači, můžete tyto cookies ve Vašem vyhledávači kdykoliv vymazat a zamezit ukládání cookies v budoucnosti. Jelikož nám tedy v této souvislosti chybí nějaké informace, může se stát, že naše internetové stránky nefungují tak optimálně jako běžně.
Pomocí následujících odkazů se dozvíte více o této možnosti pro nejpopulárnější prohlížeče

8. Kooperační partneři pro Webtracking a Retargeting (anonymizace / pseudonymizácia)

8.1 Google Analytics

Tato webovou stránku používá Google Analytics, což je služba webové analýzy firmy Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používá tzv. »Cookies«, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu vámi používané webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookies o Vámi používaných webových stránkách se zpravidla přenášejí na server Googlu ve Spojených státech a tam se ukládají. V případě aktivace IP-anonymizace na této webové stránce Google nejprve Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese úplná IP adresa a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vámi využívanou stránku, sestavil zprávu o aktivitách na webové stránce a poskytl provozovateli webové stránky další služby spojené s užíváním webových stránek a používáním internetu. IP-adresu, která se zprostředkuje v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče, Google nespojí s jinými údaji. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwarového prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci popřípadě využívat všechny funkce této webové stránky. Nicméně záznam údajů, které byly vytvořeny pomocí cookies a vztahují se na Vaše užívání webové stránky (včetně vaší IP-adresy) pro Google jako jejich zpracování Googlem můžete zabránit, když si stáhnete a instalujete následující link, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, který je kdispozici jako Browser-Plugin. Tato webová stránka využívá Google-Analytics zprávy k určení demografických znaků, ve kterých se používají údaje z reklamy Google, která se vztahuje na okruh jejích zájmů jakož i údaje návštěvníky třetích poskytovatelů (např. věk, pohlaví a zájmy). Tyto údaje nelze spojit s žádnou konkrétní osobou a v nastavení lze je kdykoliv deaktivovat.
Kromě toho využíváme Google Analytics na to, abychom údaje z AdWords a Double-Click-Cookie vyhodnotili pro statistické účely. Pokud byste si to nepřáli, můžete tuto funkci deaktivovat pomocí nastavení zobrazení-manager TEXT. Bližší informace na uživatelské podmínky a ochranu údajů naleznete na adrese: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód "_gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);" aby byl zajištěn anonymizovaných záznam IP adres (tzv. IP-masking).
Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a vašemu použití webových stránek (včetně zkrácené adresy IP), jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

8.2 Criteo

Naše webová stránka využívá služby společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie ("Criteo"). Při procházení našich webových stránek používá Criteo cookies třetích stran. To nám umožňuje zobrazovat naše reklamy na partnerských webových stránkách návštěvníkům, kteří se zajímají o naše produkty. Technologie přesměrování používají soubory cookie nebo propagační ID a zobrazují reklamu na základě vašeho předchozího chování při prohlížení.
S reklamními partnery si můžeme vyměňovat informace, jako jsou například technické identifikátory z vašich registračních informací na našich webových stránkách. Použití cookies můžete zabránit jejich zakázáním na webových stránkách Criteo. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Criteo: http://www.criteo.com/privacy

8.3 Econda

Pokud svým kliknutím na banner informující o používání cookies na naší úvodní stránce nebo pokud aktivně používáte naši webovou stránku (článek 6 odst.1 písm. F, GDPR), společnost econda GmbH, Eisenlohrstrasse 43, 76135 Karlsruhe, Německo www.econda.de) vytvoří přizpůsoben design, jakož i optimalizuje naši webové stránky v našem jménu pomocí cookies pseudonymizovaných uživatelských profilů návštěvníky naší webové stránky (článek 6 odst.1 písm.F) GDPR). Cookies, které používá econda, nejsou určeny k identifikaci fyzických osob, ale pro účely statistiky uživatelů naší webové stránky a přiřazení jejich pseudonymů různým atributem, jako například: marketingový kanál, který vede k návštěvě nebo k naposledy zobrazeným produktům. Pro tento účel se mohou cookies použít k umožnění rozpoznávání internetového prohlížeče. Profily použití pseudonymu se neslučují s údaji o nositeli pseudonymu. Konkrétně jsou adresy IP "maskované" okamžitě po přijetí rozmazáním posledních dvou oktetů, čímž již není možné přiřazení profilů použití k IP adresám.
Návštěvníci této webové stránky mohou také kdykoliv namítat proti tomuto pseudonymizovanému využívání údajů zde.

8.4 Kenshoo

Naše webová stránka používá službu webové analýzy s řízením nabídek společnosti Kenshoo, Arnulfstrasse 126, 80636 Mnichov se servery v USA. Anonymizované údaje o používání se zaznamenávají a shromažďují s cílem navrhnout a optimalizovat tuto webovou stránku, jakož i vytvořit profily užívání pomocí pseudonymů (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Při používání Kenshoo existuje lokální úložiště souborů cookie, které mají platnost až 90 dní. Jako návštěvník webových stránek máte právo namítat proti ukládání údajů svých anonymních návštěv. Využijte k tomu funkci Kenshoo Opt-Out v souladu s pravidly ochrany osobních údajů: https://www.kenshoo.co.uk/privacy-policy/.
Inspektora ochrany osobních údajů společnosti Kenshoo můžete kontaktovat e-mailem na adrese privacy@kenshoo.com. Kenshoo také zpracovává vaše osobní informace v USA a tato aktivita odpovídá zásadám EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

8.5 RTB House

Na našich webových stránkách a prostřednictvím našeho online obsahu se shromažďují informace o chování uživatele při prehlaidaní pro marketingové účely. Pro tento účel se používá technologie cookies RTB House (RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin, Německo). Díky tomu může RTB House analyzovat chování při přehlížení naši webový stránky a potom zobrazovat doporučené produktové doporučení například bannerovou reklamu na jiných navštívených webových stránkách. Chcete namítat proti anonymizované analýze vašeho chování při prohlížení naší webové stránky, klikněte na následující odkaz: https://www.rtbhouse.com/en/optout-page/

9. Sociální média

9.1 Zpracování údajů na našem facebookovém profilu

Naše webová stránka používá odkazy na naši firemní stránku na Facebooku. Kliknutím na tento odkaz opustíte naši webovou stránku a vytvoříte přímé spojení mezi vaším prohlížečem a servery Facebooku. Následující zpracování dat se pak uskuteční na naší stránce Facebook.
Naši stránku Facebook provozujeme jako společně odpovědná osoba podle článku 26 GDPR se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Grand Canal, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook Irsko"). Facebook Irsko shromažďuje a zpracovává tzv. Údaje Insights. Toto jsou informace umožňující identifikaci osob shromážděny a zpracovány v souvislosti s vaší návštěvou nebo interakcí s naší stránkou a jejím obsahem. tyto informace:

 • prostřednictvím vaší interakce s naší stránkou Facebook: přístup na stránku, příspěvek nebo video; Přihlásit se k odběru nebo již odebírat; Kliknutím na tlačítko; Označte jako "Líbí se mi" nebo "Nelíbí se"; Doporučení stránky v příspěvku nebo komentáři; Posunutím myši nad název nebo profilový obrázek naší stránky zobrazíte ukázku obsahu stránky.
 • prostřednictvím vaší interakce s jinými stránkami a webovými stránkami Facebooku: kliknutí z jiné stránky na Facebook nebo z webové stránky mimo Facebooku na odkaz vedoucí na naši stránku.
 • o vašich příspěvcích: označte příspěvek jako "Líbí se mi" nebo "Nelíbí se mi"; Komentování nebo sdílení příspěvku na stránku nebo odpovídání na příspěvek na stránce (včetně typu odpovědi); Skrýt příspěvek na stránce nebo nahlásit příspěvek na stránce jako spam.
 • na vašich zařízeních: Ať už jste přihlášeni / -á na počítači nebo mobilním zařízení, při návštěvě stránky nebo při interakci s ní nebo jejím obsahem.

Po sklizni a přenosu těchto údajů na Facebook Irsko je další zpracování údajů výlučně v odpovědnosti Facebooku. Facebook používá tyto informace k poskytování analytických služeb. Účelem zpracování údajů je sestavit souhrnné anonymní statistiky o tom, jak probíhá interakce s našimi stránkami, zejména celkový počet zobrazení stránky, hodnocení líbí se, aktivita stránky, interakce po příspěvku, dosah, zobrazení videa, pokrytí příspěvků, komentářů sdílený obsah, odpovědi, procento mužů a žen, krajina, město a jazyk.
Tyto anonymní statistiky používáme pro zvýšení přitažlivosti našich příspěvků a aktivit na naší stránce na Facebooku. Například používáme rozdělení podle věku a pohlaví pro přizpůsobený přístup a preferované časy návštěv uživatelů pro časově optimalizované plánování našich příspěvků. Informace o typu zařízení používaných návštěvníky nám pomáhají vizuálně přizpůsobit články.
Podrobné informace o společnosti Facebook naleznete na webové adrese https://www.facebook.com.

10. Protokolování

Vždy, když návštěvník navštíví tuto webovou stránku, údaje o tomto procesu se dočasně uloží do protokolového souboru (soubory protokolu serveru) a zpracují se (článek 6 odst. 1 písm. B, c), f) GDPR). Ukládají se tyto typy údajů:

 • popis typu a verze použitého webového prohlížeče
 • použitý operační systém
 • kategorie adresy URL prostředníka
 • název hostitele přístupového zařízení
 • datum a čas požadavky serveru
 • IP adresa

Zpracování těchto takzvaných údajů deníku serveru je nezbytné pro zajištění služby z technických důvodů, pro účely účtování a k zajištění bezpečnosti systému nebo pro účely dokumentace. Data se anonymizovány pro technické účely nebo k zajištění bezpečnosti systému zkrácením IP adresy nejpozději po sedmi dnech, pokud není nutné další uchovávání IP adresy pro účely dokumentace. (Článek 6 odst. 1 písm. C, článek 5 odst. 2, článek 7 odst. 1 GDPR). Další vyhodnocení těchto údajů se provádí anonymně pro statistické účely.

11. Jak můžete uplatnit své právo na soukromí

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, rádi vám poskytneme informace o údajích, které se vás týkají (čl. 15 GDPR).
Kromě toho máte právo na opravu údajů (článek 16 GDPR), vymazání údajů (článek 17 GDPR), omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR), nesouhlas se zpracováním údajů (článek 21 GDPR), pokud jsou splněny zákonné požadavky podle nařízení GDPR. A právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).
Požadované informace vám poskyteme v souladu s články 15 až 21 GDPR ihned nebo maximálně do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.
V případě opravy nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování (článek 16 - 18 GDPR) upozorníme všech příjemců, kterým jsme vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud to není spojeno s nepřiměřeným úsilím. Na požádání vás budeme o těchto příjemcích informovat. Ve všech těchto případech se obraťte na našeho inspektora ochrany údajů (viz výše bod. 3) na uvedených komunikačních adresách.
V případě odůvodněných pochybností o totožnosti fyzické osoby, která si uplatňuje výše uvedená práva, požádáme o informace potřebné k potvrzení totožnosti.
Rovněž máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu pro ochranu údajů (článek 77 GDPR).

12. Výhrada práva na změny

Doporučujeme pravidelné čtení výše uvedených zásad ochrany osobních údajů, protože mohou nastat legislativní změny. Vyhrazujeme si právo na změnu. V případě jakékoliv změny zveřejníme i pozměněnou verzi pravidel ochrany osobních údajů. Proto byste si měli zásady ochrany osobních údajů měli přečíst při každé návštěvě naší stránky.

13. Nahrávání hovorů

Všechny telefonické hovory na naše zákaznické centrum jsou nahrávány pro případ pozdější kontroly a rovněž slouží k neustálé zlepšování kvality našich služeb zákazníkům.
S nahraným hovorem se zachází výhradně podle zákona o Ochraně osobních údajů nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Stav ke 29.05.2020


waiting...
všechny ceny jsou včetně DPH Poštovné a balné ve výši 139,- Kč platíte při jedné objednávce pouze jednou