Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Ve smyslu ustanovení par. 53 odst. 1 občanské zákoníku, zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů o zásilkovém prodeji může spotřebitel bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14-ti pracovních dnů v textové formě, např. dopisem, faxem, e-mailem nebo vrácením zboží. Odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží je třeba zaslat na adresu:


CTPark Brno South, KLiNGEL

K Letišti 1825

664 51 Šlapanice


Pokud máte ohledně odstoupení od smlouvy jakékoliv dotazy, tak se můžete informovat na tel.č. 546 605 000, faxem na číslo 546 605 111 nebo e-mailem: service@klingel.cz


Z organizačních důvodů není možné přijímat vrácené zboží kupujícím zasláno na dobírku. Taková zásilka bude vrácena zpět kupujícímu. Z technických důvodů není možné zasílat peníze za vrácené zboží na účty v následujících bankách: Air Bank, Zuno a mBank. Děkujeme za pochopení.


Následky odstoupení od smlouvy:

V případě řádného odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje vrátit zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a v původním obalu. Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží dle zákona 102/2014 §9 odst.1 ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne převzetí vráceného zboží prodávajícím. Skutečně zaplacená cena za vrácené zboží bude zaslána poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Účtování nákladů na poštovné:
• v případě vrácení kompletní zásilky, vracíme i výšku poštovného, ​​pokud toto bylo účtováno. Pokud při
  tomto vrácení požádáte o výměnu některého z vrácených věcí, za totéž zboží jiné velikosti, resp. za zcela
  jiný zboží, poštovné Vám bude účtováno.
• při vrácení pouze některého z výrobků z jedné zásilky, Vámi zaplacené poštovné nevracíme. Pokud požádáte o
  výměnu některého z vrácených věcí, za totéž zboží jiné velikosti, poštovné neúčtujeme.

Náklady na vrácení zboží nese kupující, ale jen v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl v době převzetí poškozen.

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
a) prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího, např. předměty s gravírováním nebo
    předměty, které byly vyhotoveny jednoznačně z důvodu osobních požadavků kupujícího, nebo který na
    základě jeho vlastností nelze vrátit, zboží podléhajícího zkáze např. potraviny.
b) prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu, uměleckého výkonu
    nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil.